Knives
Knives
Page 1 of 1 PREV NEXT
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki Grand Chef Yo-Deba 210mm (8.3")
Butchery Knife
$230.00
Tojiro
Tojiro DP Yo Deba 170mm (6.7")
Butchery Knife
$129.00
Misono
Misono Molybdenum Yo Deba 165mm (6.5")
Butchery Knife
$160.00
Knives
Page 1 of 1 PREV NEXT