Misono
Misono
Page 1 of 1 PREV NEXT
Misono
Misono UX10 Gyutou 180mm (7.1")
Chef's Knife
$180.00
Misono
Misono 440 Gyutou 180mm (7.1")
Chef's Knife
$125.00
Misono
Misono Molybdenum Gyutou 180mm (7.1")
Chef's Knife
$84.00
Misono
Misono Swedish Carbon Gyutou 180mm (7.1")
Chef's Knife
$119.00
Misono
Misono UX10 Gyutou 210mm (8.3")
Chef's Knife
$198.50
Misono
Misono 440 Gyutou 210mm (8.3")
Chef's Knife
$132.00
Misono
Misono Molybdenum Gyutou 210mm (8.3")
Chef's Knife
$89.00
Misono
Misono Swedish Carbon Gyutou 210mm (8.3")
Chef's Knife
$120.00
Misono
Misono UX10 Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$278.00
Misono
Misono 440 Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$185.00
Misono
Misono Molybdenum Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$132.00
Misono
Misono Swedish Carbon Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$169.00
Misono
Misono UX10 Gyutou 270mm (10.6")
Chef's Knife
$295.00
Misono
Misono 440 Gyutou 270mm (10.6")
Chef's Knife
$219.00
Misono
Misono Molybdenum Gyutou 270mm (10.6")
Chef's Knife
$169.00
Misono
Misono Swedish Carbon Gyutou 270mm (10.6")
Chef's Knife
$208.00
Misono
Misono UX10 Santoku 180mm (7.1")
Chef's Knife
$179.50
Misono
Misono 440 Santoku 180mm (7.1")
Chef's Knife
$129.00
Misono
Misono Molybdenum Santoku 180mm (7.1")
Chef's Knife
$95.00
Misono
Misono UX10 Sujihiki 240mm (9.4")
Slicing Knife
$254.50
Misono
Misono 440 Sujihiki 240mm (9.4")
Slicing Knife
$167.90
Misono
Misono Molybdenum Sujihiki 240mm (9.4")
Slicing Knife
$129.00
Misono
Misono Swedish Carbon Sujihiki 240mm (9.4")
Slicing Knife
$192.00
Misono
Misono UX10 Sujihiki 270mm (10.6")
Slicing Knife
$283.00
Misono
Misono 440 Sujihiki 270mm (10.6")
Slicing Knife
$198.00
Misono
Misono Molybdenum Sujihiki 270mm (10.6")
Slicing Knife
$159.00
Misono
Misono Swedish Carbon Sujihiki 270mm (10.6")
Slicing Knife
$198.00
Misono
Misono UX10 Honesuki 145mm (5.7")
Boning Knife
$208.00
Misono
Misono 440 Honesuki 145mm (5.7")
Boning Knife
$148.00
Misono
Misono Molybdenum Honesuki 145mm (5.7")
Boning Knife
$98.00
Misono
Misono Swedish Carbon Honesuki 145mm (5.7")
Boning Knife
$123.00
Misono
Misono Molybdenum Hankotsu 145mm (5.7")
Boning Knife
$95.00
Misono
Misono Molybdenum Yo Deba 165mm (6.5")
Butchery Knife
$160.00
Misono
Misono Molybdenum Paring 80mm (3.1")
Utility Knife
$59.00
Misono
Misono UX10 Petty 120mm (4.7")
Utility Knife
$122.50
Misono
Misono 440 Petty 120mm (4.7")
Utility Knife
$91.00
Misono
Misono Molybdenum Petty 120mm (4.7")
Utility Knife
$62.00
Misono
Misono UX10 Petty 130mm (5.1")
Utility Knife
$125.40
Misono
Misono 440 Petty 130mm (5.1")
Utility Knife
$92.00
Misono
Misono Molybdenum Petty 130mm (5.1")
Utility Knife
$66.00
Misono
Misono Swedish Carbon Petty 130mm (5.1")
Utility Knife
$88.00
Misono
Misono UX10 Petty 150mm (5.9")
Utility Knife
$129.20
Misono
Misono 440 Petty 150mm (5.9")
Utility Knife
$95.00
Misono
Misono Molybdenum Petty 150mm (5.9")
Utility Knife
$69.00
Misono
Misono Swedish Carbon Petty 150mm (5.9")
Utility Knife
$89.00
Misono
Misono Molybdenum Peeling 50mm (2")
Utility Knife
$29.00
Misono
Misono UX10 American Style Boning Knife - 110mm
Boning Knife
$220.00
Misono
Page 1 of 1 PREV NEXT