Knives
Knives
Page 2 of 2 PREV NEXT
Takeda
Takeda Aogami Super Gyutou - 270mm (10.6")
Chef's Knife
$420.00
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki 33 Layer Damascus Two Piece Set with Petty
Chef's Knife
$214.20
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki Grand Chef Two Piece Set
Chef's Knife
$224.10
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki 45 Layer Damascus Two Piece Set
Chef's Knife
$255.60
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki 45 Layer Damascus Three Piece Set
Chef's Knife
$404.10
Tojiro
Tojiro DP Two Piece Set
Chef's Knife
$124.20
Tojiro
Tojiro DP Three Piece Set with Bread Knife
Chef's Knife
$178.20
Tojiro
Tojiro DP Three Piece Set with Sujihiki
Chef's Knife
$214.20
Takeda
Takeda Aogami Super Sasanoha Gyutou Small - 180mm (7.1")
Chef's Knife
$290.00
Takeda
Takeda Aogami Super Sasanoha Gyutou Medium - 210mm (8.2")
Chef's Knife
$330.00
Takeda
Takeda Aogami Super Sasanoha Gyutou Large - 240mm (9.4")
Chef's Knife
$380.00
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki Ginsanko Wa Gyutou 270mm (10.6")
Chef's Knife
$510.00
Tanaka
Tanaka SG2 Gyutou 210mm - 8.2"
Chef's Knife
$380.00
Tanaka
Tanaka SG2 Gyutou 240mm - 9.4"
Chef's Knife
$420.00
Takeda
Takeda Stainless Aogami Super Gyutou 210mm (8.2")
Chef's Knife
$330.00
Takeda
Takeda Stainless Aogami Super Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$380.00
Takeda
Takeda Stainless Aogami Super Gyutou 270mm (10.5")
Chef's Knife
$420.00
Takeda
Takeda Stainless Aogami Super Sasanoha Gyutou 180mm (7.1")
Chef's Knife
$290.00
Takeda
Takeda Stainless Aogami Super Sasanoha Gyutou 210mm (8.2")
Chef's Knife
$330.00
Takeda
Takeda Stainless Aogami Super Sasanoha Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$380.00
Tanaka
Tanaka SG2 Gyutou 180mm - 7.1"
Chef's Knife
$360.00
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki 33 Layer Damascus Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$180.00
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki 33 Layer Damascus Two Piece Set with Paring
Chef's Knife
$196.20
Sakai Takayuki
Sakai Takayuki 33 Layer Damascus Three Piece Set
Chef's Knife
$362.70
Kagekiyo
Kagekiyo VG10 Gyutou 210mm
Chef's Knife
$440.00
Kagekiyo
Kagekiyo VG10 Gyutou 240mm
Chef's Knife
$490.00
Takamura
Takamura R2 Gyutou 210mm (8.2")
Chef's Knife
$175.00
Takamura
Takamura R2 Two Piece Set with Gyutou
Chef's Knife
$300.00
Saji Takeshi
Saji Takeshi R2 Diamond Damascus Gyutou 210mm (8.2")
Chef's Knife
$575.00
Saji Takeshi
Saji Takeshi R2 Diamond Damascus Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$675.00
Saji Takeshi
Saji Takeshi R2 Diamond Damascus Gyutou 180mm (7.1")
Chef's Knife
$520.00
Takamura
Takamura R2 Gyutou 180mm (7.1")
Chef's Knife
$155.00
Shibata
Shibata Kotetsu SG2 Gyutou 210mm (8.2")
Chef's Knife
$270.00
Shibata
Shibata Kotetsu SG2 Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$290.00
Kazan
Kazan HAP40 Hammered Gyutou 210mm (8.2")
Chef's Knife
$220.00
Kazan
Kazan HAP40 Hammered Gyutou 240mm (9.4")
Chef's Knife
$250.00
Kazan
Kazan HAP40 Hammered Santoku 180mm (7.1")
Chef's Knife
$205.00
Karaku
Karaku Aogami Gyutou 210mm
Chef's Knife
$105.00
Karaku
Karaku Aogami Gyutou 240mm
Chef's Knife
$135.00
Knives
Page 2 of 2 PREV NEXT